Organizare

Regulamentul cadru de organizare și funcționare al Casei Județene de Pensii Alba

Casa Județeană de Pensii Alba este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

Casa Județeană de Pensii Alba asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Alba se asigură de către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Casa Județeana de Pensii Alba are în prezent aprobate un numar de 62 de posturi, din care sunt ocupate, la ora actuală, 58 de posturi: 

 • 51 funcționari publici;
 •  7 persoane angajate cu contract individual de muncă;


Pentru a vă putea face o imagine asupra structurii personalului Casei Județene de Pensii Alba vă prezentăm mai jos o clasificare a funcționarilor care include atât funcționarii publici cât și personalul contractual. 

 În funcție de nivelul atribuțiilor titularului funcției publice:

 • funcționari publici de conducere: 5
 • funcționari publici de execuție: 46
 • personal contractual de conducere: 0
 • personal contractual de execuție: 7

În funcție de nivelul studiilor necesare ocupării funcției publice:

 • funcționari publici cu studii superioare: 47
 • funcționari publici cu studii medii: 4
 • personal contractual cu studii superioare: 4
 • personal contractual cu studii postliceale: 3

În funcție de sex, personalul din cadrul C.J.P. Alba sunt în număr de:

 • femei: 43
 • bărbați: 15

Structura organizatorică

Director executiv – conduce întreaga activitate a Casei Județene de Pensii Alba – are în coordonare directă următoarele compartimente și birouri:

 • Compartiment Audit
 • Compartiment Juridic
 • Compartiment Resurse Umane
 • Compartiment Comunicare și Relații Publice
 • Compartiment Informatică
 • Compartiment Expertiză Medicală
 • Compartiment Preluare Eliberare Documente Online

Director executiv adjunctDirecția economică, evidență contribuabili – are în coordonare directă următoarele compartimente și servicii:

 • Serviciul Economic
 • Compartiment Financiar – Contabilitate
 • Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale
 • Compartiment Achiziții publice
 • Compartiment Gestiune bilete de tratament
 • Compartiment Evidență contribuabili 
 • Compartiment Arhivă

Director executiv adjunctDirecția stabiliri și plăți prestații – are în coordonare directa următoarele compartimente și servicii:

 • Serviciul Stabiliri Prestații și Pensii Internaționale
 • Serviciul Plăți Prestații
 • Compartiment Plăți Internaționale

Organigrama

Organigrama C.J.P. Alba