Buletin informativ

BULETINUL INFORMATIV ANUAL
LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES
LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:


a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorica atribuțiile compartimentelor,  Programul de functionareProgramul de audiente

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice , respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare: buget:   bilanţ contabil la data de: 30.09.2022

f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.