Conducere

Director executiv

Director executiv adjunct

Director executiv adjunct

Serviciul stabiliri prestaţii și pensii internaționale – Şef Serviciu

Serviciul plăţi prestaţii – Şef Serviciu

Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii 544/2001