Legislație

Acte ce reglementează activitatea Casei Județene de Pensii Alba

Alte acte normative ce privesc activitatea Casei Județene de Pensii Alba:

Legi

LEGE nr. 216 din 17 noiembrie 2017
pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE nr. 126 din 30 mai 2017
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016
privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE nr. 186 din 20 octombrie 2016
privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016
pentru modificarea alin. (1) al art.139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2016
privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016
pentru completarea art.158 din Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE nr. 142 din 12 iulie 2016
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015
privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
LEGE nr. 125 din 23 septembrie 2014
privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010
privind sistemul unitar de pensii publice
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2007
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
LEGE nr. 323 din 14 iulie 2006
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000
LEGE nr. 186 din 16 mai 2006
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale
LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (republicata)
privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (republicată)
privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România
LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004
contenciosului administrativ
LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004
privind fondurile de pensii administrate privat
LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004
privind denominarea monedei nationale
LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004
recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 (actualizata pana la data de 30 iulie 2006)
LEGE nr. 577 din 22 decembrie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
LEGE nr. 544 din 18 decembrie 2003
pentru scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor sociale de stat
LEGE nr. 519 din 3 decembrie 2003
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004
LEGE nr. 210 din 16 mai 2003
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane
LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003
CODUL MUNCII
LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003
LEGE nr. 579 din 23 octombrie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (republicată)
privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
LEGE nr. 341 din 31 mai 2002
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
LEGE nr. 338 din 31 mai 2002
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 (actualizată)
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
LEGE nr. 770 din 29 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război
LEGE nr. 744 din 6 decembrie 2001
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
LEGE nr. 19 din 17 martie 2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
LEGE nr. 44 din 12 aprilie 2000
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
LEGE nr. 49 din 31 martie 1999
privind pensiile I.O.V.R.
LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 (republicată)
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonierat

Hotărâri de Guvern

HOTĂRÂRE nr. 257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
HOTARARE nr. 430 din 5 aprilie 2006
privind acordarea unui ajutor banesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat
HOTARARE nr. 1.049 din 8 septembrie 2005
pentru indexarea indemnizatiei acordate in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciu
HOTARARE nr. 2.269 din 9 decembrie 2004
privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
HOTARARE nr. 263 din 26 februarie 2004
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2004
HOTARARE nr. 13 din 8 ianuarie 2004
privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
HOTARARE nr. 1.025 din 28 august 2003
privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale
HOTARARE nr. 771 din 3 iulie 2003
privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
HOTARARE nr. 737 din 3 iulie 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
HOTARARE nr. 676 din 19 iulie 2001
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
HOTARARE nr. 403 din 19 aprilie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
HOTARARE nr. 400 din 19 aprilie 2001
pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate
HOTARARE nr. 258 din 22 februarie 2001
privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
HOTARARE nr. 1.286 din 7 decembrie 2000
pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 845/2000 privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, in lunile septembrie-decembrie 2000
HOTARARE nr. 1.186 din 28 noiembrie 2000
pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A
HOTARARE nr. 1.065 din 9 noiembrie 2000
privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale
HOTARARE nr. 845 din 28 septembrie 2000
privind unele masuri de protectie sociala referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, in lunile septembrie-decembrie 2000
HOTARARE nr. 753 din 31 august 2000
privind corectarea, in luna septembrie 2000, a pensiilor agricultorilor si a ajutoarelor sociale acordate conform legislatiei de pensii
HOTARARE nr. 332 din 27 aprilie 2000
privind recorelarea pensiilor de asigurări sociale de stat

Ordonanțe de Guvern

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009
privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 230 din 30 decembrie 2008
pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu
ORDIN nr. 590 din 15 septembrie 2008
pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestã activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 100 din 27 august 2008
pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale
ORDIN nr. 680 din 1 august 2007
pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
ORDONANTA nr. 3 din 17 ianuarie 2007
privind unele mãsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 20 noiembrie 2006
cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 20 noiembrie 2006
pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
ORDIN nr. 687 din 15 septembrie 2006
pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru munca prestată în timpul noptii şi de valorificare a acestuia în procesul de stabilire şi/sau de recalculare a drepturilor de pensie
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 13 septembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
ORDONANTA DE URGENTA nr. 148 din 3 noiembrie 2005
privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
ORDONANTA DE URGENTA nr. 67 din 16 septembrie 2004
pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 26 august 2004
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din OUG nr. 9/2003
ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 27 iunie 2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001
pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000
privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2000
ORDONANTA DE URGENTA nr. 215 din 24 noiembrie 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991
ORDONANTA DE URGENTA nr. 171 din 19 octombrie 2000
pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
ORDONANŢĂ nr. 105 din 30 august 1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice