ANUNȚ ATRIBUIRE SERVICII POȘTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENȚEI