ANUNȚ ACHIZIȚII SERVICII POȘTALE DE DISTRIBUȚIE A CORESPONDENȚEI ÎN REGIM INTERN ȘI INTERNAȚIONAL