Îndrumar completare cerere

CERERILE ȘI ACTELE AFERENTE SE POT TRANSMITE prin poștă, fax, e-mail sau se pot depune direct la sediul C.J.P Alba: 

  • adresa: C.J.P. Alba: Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 61
  • fax: 0258/819.083
  • e-mail: office.cjpalba@cnpp.ro

Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de prima perioadă pentru care se solicită biletul.

Se completează cu majuscule, numai pe formularul tipizat aprobat, care se poate procura gratuit de la sediul C.J.P Alba sau de pe internet – www.pensiialba.ro. 

MODUL DE COMPLETARE A CERERII: 

  • pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile şi să fie însoțită de documentele justificative solicitate;
  • solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni;
  • se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (de ex.: dacă se va completa pe cerere perioada 01.05.2017 – 30.09.2017, cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie);
  • răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.
  • Biletele de tratament balnear se acordă individual.
  • Unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear în cursul unui an calendaristic.

Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament repartizat determină pierderea dreptului la un alt bilet în cursul anului calendaristic respectiv.

Model cerere bilet tratament

Criterii de alocare bilete