Incapacitate temporară de muncă

Documentele justificative necesare decontării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă sunt următoarele:

  • descarcă –  Cerere privind solicitarea drepturilor
  • descarcă –  Centralizator privind certificatele de concediu medical
  • descarcă – Adeverință privind câștigul brut realizat lunar 
  • Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (ex. roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum și cele cu valoare „0” de recuperat (CM inițiale suportate de către angajator)
  • Copii ale concediilor medicale completate cu codurile 02, 03, 04 și 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz – (conform cu originalul)
  • Copii declarația D112 – Anexa 1.1, Anexa 1.2 plus recipisa cu validarea declarației D112 (conform cu originalul) – declarația aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizațiile