Activitatea de prevenire

ACTIVITATEA PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI A BOLILOR PROFESIONALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346 din 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 450 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346 din 2002, Casa Judeţeană de Pensii Alba, în calitate de asigurător, este abilitată de a acorda consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă. 

În acest sens, în conformitate cu art. 64 din Legea nr. 346 din 2002, personalul tehnic al asigurătorului care desfăşoară activităţi de prevenire din cadrul casei teritoriale de pensii, acordă sprijin societăţiilor comerciale, în scopul întocmirii tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţilor desfasurate. În conformitate cu legislaţia în vigoare, art. 63 din Legea nr. 346/2002, activitatea de consiliere din partea asigurătorului nu implică costuri pentru societate şi nu implică răspunderea juridică şi financiară a Casei Judeţene de Pensii Alba. 

Rezultatele analizei în domeniul prevenirii au un caracter confidenţial şi pot fi utilizate în funcţie de priorităţile societăţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. Compartimentul accidente de munca si boli profesionale, din cadrul C.J.P. Alba, desfăşoară activitatea de prevenire în funcţie de priorităţile specifice structurii economice şi administrative a judeţului Alba. 

Activitatea de consiliere în domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale se desfăşoară la sediul / punctele de lucru ale angajatorilor, parcurgând următoarele etape: 

1. Programarea si pregătirea vizitelor la angajatori, cuprinde: 

1.1. Contactarea angajatorilor prin adresă scrisă, prin care se solicită acordul în scris al acestora şi programarea vizitelor, în scopul derulării activităţilor de consiliere în vederea prevenirii; 

1.2. Efectuarea vizitei pentru informarea angajatorilor asupra funcţionarii sistemului de asigurare pentru accidednte de munca şi boli profesionale, precum si stabilirea de comun acord cu angajatorul a unui program de vizite, în scopul consilierii în domeniul prevenirii accidentelor de munca şi bolilor profesionale; 

1.3. Derularea activităţii de prevenire la angajatori : 

  • prezentarea de către angajator (reprezentant desemnat) a activităţii de producţie ,a fluxului tehnologic al activităţii principale si al activităţilor complementare;
  • parcurgerea fluxului tehnologic şi identificarea posturilor de lucru care au înrergistrat accidente de muncă şi boli profesionale sau care prezintă risc ridicat de producere a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
  • analiza posturilor de lucru respective şi identificarea riscurilor care au produs sau pot produce accidente de muncă şi boli profesionale

2. Întocmirea raportului către angajator, cuprinde: 

2.1. Analiza, din punct de vedere tehnic şi organizaţional, al fluxului de producţie, ţinând cont de modul de aplicare al legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). 

2.2. Analiza riscurilor identificate la fiecare post de lucru, pe cele 4 componente ale sistemului de muncă: executant, mijloace de producţie, sarcina de muncă, mediul de munca. 

2.3. Întocmirea tablourilor de prevenire pentru fiecare post de lucru analizat. 

3. Prezentarea raportului către angajator, cuprinde

3.1. Evaluarea eficacităţii măsurilor de prevenire şi de securitate existente; 

3.2. Prezentarea măsurilor de prevenire recomandate; 

3.3. Consilierea angajatorului privind importanţa implementării măsurilor de prevenire; 

3.4. Predarea unui exemplar al Tabloului de prevenire pe post de lucru după înregistrarea acestuia la angajator; 

3.5. Urmărirea implementării masurilor recomandate la vizitele anterioare.