Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul CJP Alba

–– >>> Detalii