Formulare E101

NOTIFICARE CALITATE DE NEASIGURAT (FORMULAR E101)   

În relația cu Republica Federală Germania:
documente necesare pentru emiterea “Notificărilor referitoare la calitatea de neasigurat  în sistemul de securitate socială din România” sunt:
– cerere tip ( formular),
– buletin / carte de identitate;
– decizie încetare contract individual de muncă, emisă de ultimul angajator (pentru perioada 2019 – 2020),

sau

adeverinţă concediu fără salariu, emisă de ultimul angajator (pentru perioada 2019 – 2020);
– contract încheiat cu angajatorul din  Germania – dacă există.

Cererile pentru eliberarea notificării calității de neasigurat în sistemul public din România, se vor depune in original la sediul CJP Alba;

Atenție!
Pentru persoanele care au contract individual de muncă în derulare sau realizează venituri din activităţi independente şi se află în evidența specifică a Direcției Finanțelor Publice nu trebuie solicitată şi nu se eliberează Notificarea, deoarece acestea sunt deja asigurate în sistemul public de pensii din România.