Accidente de muncă și boli profesionale

Pentru solicitarea următoarelor prestații:

  • despăgubiri în caz de deces;
  • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
  • rambursarea cheltuielilor ocazionate de achiziționarea aparatelor acustice, în situaţia în care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
  • rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea ochelarilor, în situaţia în care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
  • rambursarea cheltuielilor ocazionate de confecţionarea protezelor oculare, în situaţia în care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
  • rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei unui accident de muncă impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale
  • rambursarea de cheltuieli ocazionate de transportul necesar pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională
  • acordarea de prestații în natură în baza documentului portabil DA1/formularului E123.

veți transmite solicitările pe adresa de email: office.cjpalba@cnpp.ro