Anunț rezultate selecție dosare la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, Consilier juridic, clasa 1, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic