Anunț rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu, gradul II, în cadrul Serviciului Stabiliri Prestații și Pensii Internaționale