Anunț examen promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior

Detalii și bibliografie