Anunț examen promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul instituției

….. DETALII ….