Tarife de risc

TARIFUL DE RISC PE SECTOARE DE ACTIVITATE ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

Activitatea din economia naţionalăCod
CAEN
CRTarif de risc
(%BC*)
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase01113,500,242
Cultivarea orezului01124,000,260
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor01133,500,242
Cultivarea trestiei de zahăr01143,750,251
Cultivarea tutunului01153,750,251
Cultivarea plantelor pentru fibre textile01163,750,251
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente01193,500,242
Cultivarea strugurilor01212,500,205
Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale01222,500,205
Cultivarea fructelor citrice01232,500,205
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase01242,500,205
Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi01252,750,214
Cultivarea fructelor oleaginoase01263,500,242
Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor01272,500,205
Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm.01283,250,233
Cultivarea altor plante permanente01294,500,279
Cultivarea plantelor pentru înmulţire01302,500,205
Creşterea bovinelor de lapte01414,500,279
Creşterea altor bovine01424,500,279
Creşterea cailor şi a altor cabaline01433,250,233
Creşterea cămilelor şi a camelidelor01442,250,196
Creşterea ovinelor şi a caprinelor01453,250,233
Creşterea porcinelor01465,000,297
Creşterea păsărilor01473,000,224
Creşterea altor animale01493,000,224
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)01504,250,270
Activităţi auxiliare pentru productia vegetală01615,750,325
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor01622,500,205
Activităţi după recoltare01634,250,270
Pregătirea seminţelor01644,000,260
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii017011,000,518
Silvicultură şi alte activităţi forestiere02104,250,270
Exploatare forestieră02204,750,288
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană02303,500,242
Activităţi de servicii anexe silviculturii02405,000,297
Pescuitul maritim03111,750,178
Pescuitul în ape dulci03121,750,178
Acvacultura maritimă03211,250,159
Acvacultura în ape dulci03222,000,187
Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg)051014,250,638
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg)052010,000,481
Extracţia petrolului brut06104,500,279
Extracţia gazelor naturale06204,500,279
Extracţia minereurilor feroase071011,500,536
Extracţia minereurilor de uraniu si toriu07215,750,325
Extracţia altor minereuri metalifere neferoase072912,750,582
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei081111,500,536
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului08126,250,343
Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale08918,250,417
Extracţia turbei08923,750,251
Extracţia sării08934,250,270
Alte activităţi extractive n.c.a.089912,250,564
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale09108,750,435
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor09905,000,297
Prelucrarea şi conservarea cărnii10115,000,297
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre10122,250,196
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)10135,250,306
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor10201,750,178
Prelucrarea şi conservarea cartofilor10313,750,251
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume10321,000,150
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.10392,500,205
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor10413,250,233
Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare10422,500,205
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor10515,000,297
Fabricarea îngheţatei10521,000,150
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon10615,750,325
Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon10623,000,224
Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie10713,000,224
Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie10724,000,260
Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare10736,750,362
Fabricarea zahărului10815,750,325
Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase10822,250,196
Prelucrarea ceaiului şi cafelei10832,250,196
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor10845,750,325
Fabricarea de mâncăruri preparate10853,750,251
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice10861,000,150
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.10892,500,205
Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă10913,000,224
Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie10921,000,150
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice11012,250,196
Fabricarea vinurilor din struguri11022,750,214
Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe11031,000,150
Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare11044,250,270
Fabricarea berii11056,250,343
Fabricarea malţului11061,000,150
Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate11072,000,187
Fabricarea produselor din tutun12003,500,242
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile13108,000,408
Producţia de ţesături13209,000,444
Finisarea materialelor textile13301,500,168
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare13912,750,214
Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)13924,250,270
Fabricarea de covoare şi mochete139311,500,536
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase13941,000,150
Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm.13954,250,270
Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile13964,000,260
Fabricarea altor articole textile n.c.a.13994,250,270
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele14111,000,150
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru14122,250,196
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)14132,250,196
Fabricarea de articole de lenjerie de corp14141,750,178
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.14191,250,159
Fabricarea articolelor din blană14201,500,168
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie14311,500,168
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte14393,250,233
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor15119,500,463
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament15124,750,288
Fabricarea încălţămintei15202,500,205
Tăierea şi rindeluirea lemnului16107,000,371
Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn16219,000,444
Fabricarea parchetului asamblat în panouri16224,250,270
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii16234,250,270
Fabricarea ambalajelor din lemn16245,750,325
Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite16296,000,334
Fabricarea celulozei171111,500,536
Fabricarea hârtiei şi cartonului17126,500,352
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton17217,250,380
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton17225,750,325
Fabricarea articolelor de papetărie17234,250,270
Fabricarea tapetului17241,000,150
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.17296,250,343
Tipărirea ziarelor18111,500,168
Alte activităţi de tipărire n.c.a.18126,500,352
Servicii pregătitoare pentru pretipărire18131,500,168
Legătorie şi servicii conexe18143,000,224
Reproducerea înregistrărilor18201,000,150
Fabricarea produselor de cocserie19105,500,316
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului192010,250,490
Fabricarea gazelor industriale20115,500,316
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor20129,250,454
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază20139,250,454
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază20144,000,260
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase20158,500,426
Fabricarea materialelor plastice în forme primare20165,500,316
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare20174,500,279
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice20209,250,454
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor20307,000,371
Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere20414,750,288
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)20424,500,279
Fabricarea explozivilor205113,250,601
Fabricarea cleiurilor20523,500,242
Fabricarea uleiurilor esenţiale20535,500,316
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.20594,000,260
Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale20604,500,279
Fabricarea produselor farmaceutice de bază                        21105,000,297
Fabricarea preparatelor farmaceutice21208,500,426
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor
22114,250,270
Fabricarea altor produse din cauciuc22194,500,279
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic22213,750,251
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic            22224,000,260
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii    22234,000,260
Fabricarea altor produse din material plastic                     22294,750,288
Fabricarea sticlei plate                                          23117,500,389
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                            23129,500,463
Fabricarea articolelor din sticlă                                 23139,500,463
Fabricarea fibrelor din sticlă                                    23148,250,417
Fabricarea de sticlărie tehnică                                   23198,500,426
Fabricarea de produse refractare                                  23205,250,306
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                       23319,000,444
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
23327,250,380
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental23415,500,316
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                       234210,000,481
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică         234310,500,500
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică23443,500,242
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.23498,500,426
Fabricarea cimentului                                             23517,000,371
Fabricarea varului şi ipsosului                                   235210,000,481
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii23616,500,352
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii23623,250,233
Fabricarea betonului23634,250,270
Fabricarea mortarului23643,250,233
Fabricarea produselor din azbociment236510,500,500
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos23695,250,306
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                           23703,750,251
Fabricarea produselor abrazive23915,500,316
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.23997,750,398
Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje24109,500,463
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel  242012,250,564
Tragere la rece a barelor24318,750,435
Laminare la rece a benzilor înguste24325,000,297
Producţia de profile obţinute la rece24338,750,435
Trefilarea firelor la rece24349,250,454
Producţia metalelor preţioase                                     244110,000,481
Metalurgia aluminiului244213,750,619
Producţia plumbului, zincului şi cositorului244312,000,555
Metalurgia cuprului244412,250,564
Producţia altor metale neferoase244510,000,481
Prelucrarea combustibililor nucleari24465,750,325
Turnarea fontei                                                   245112,750,582
Turnarea oţelului245214,500,647
Turnarea metalelor neferoase uşoare24536,750,362
Turnarea altor metale neferoase245412,000,555
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice25117,500,389
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal25125,750,325
Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală25213,750,251
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice25296,250,343
Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)    25308,000,408
Fabricarea armamentului şi muniţiei25406,250,343
Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor  25507,000,371
Tratarea şi acoperirea metalelor25614,750,288
Operaţiuni de mecanică generală25628,500,426
Fabricarea produselor de tăiat25714,500,279
Fabricarea articolelor de feronerie257210,000,481
Fabricarea uneltelor25735,750,325
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel25918,500,426
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 25926,750,362
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri25934,250,270
Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe25944,000,260
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.25994,500,279
Fabricarea subansambluri lor electronice (module)26112,500,205
Fabricarea altor componente electronice 26121,750,178
Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 26205,750,325
Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                          26302,000,187
Fabricarea produselor electronice de larg consum 26401,500,168
Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie26512,250,196
Producţia de ceasuri26521,000,150
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie26601,750,178
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice26701,750,178
Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor26801,000,150
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice      27116,000,334
Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii  27125,000,297
Fabricarea de acumulatori şi baterii27203,250,233
Fabricarea de cabluri cu fibră optică27314,250,270
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice27324,500,279
Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice27336,000,334
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat27402,750,214
Fabricarea de aparate electrocasnice27515,500,316
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice27523,000,224
Fabricarea altor echipamente electrice27904,750,288
Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete)28117,500,389
Fabricarea de motoare hidraulice28125,500,316
Fabricarea de pompe şi compresoare28135,500,316
Fabricarea de articole de robinetărie28145,500,316
Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie28156,250,343
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor28214,750,288
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat28224,750,288
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)28231,750,178
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric28243,500,242
Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic28255,750,325
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală28293,500,242
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere28309,750,472
Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului28418,500,426
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.28499,000,444
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie28918,500,426
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii289210,250,490
Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului28939,000,444
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei28944,500,279
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului28953,000,224
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului28965,000,297
Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a.28993,000,224
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier291010,750,509
Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci29205,500,316
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule
29312,750,214
Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule29326,500,352
Construcţia de nave şi structuri plutitoare30117,000,371
Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement30125,750,325
Fabricarea materialului rulant30205,250,306
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale30306,250,343
Fabricarea vehiculelor militare de luptă30406,250,343
Fabricarea de motociclete30911,000,150
Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi30923,750,251
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.30993,000,224
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine31013,750,251
Fabricarea de mobilă pentru bucătării31024,250,270
Fabricarea de saltele şi somiere31035,000,297
Fabricarea de mobilă n.c.a.31095,750,325
Baterea monedelor32111,750,178
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase32121,500,168
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare32131,500,168
Fabricarea instrumentelor muzicale32208,250,417
Fabricarea articolelor pentru sport32302,750,214
Fabricarea jocurilor şi jucariilor32401,750,178
Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice32502,500,205
Fabricarea maturilor şi periilor32912,000,187
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.32991,750,178
Repararea articolelor fabricate din metal33116,000,334
Repararea maşinilor33127,500,389
Repararea echipamentelor electronice şi optice33132,500,205
Repararea echipamentelor electrice33145,000,297
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor33157,750,398
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale33165,500,316
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.33176,250,343
Repararea altor echipamente33196,500,352
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale33206,500,352
Producţia de energie electrica35117,000,371
Transportul energiei electrice35123,750,251
Distribuţia energiei electrice35135,000,297
Comercializarea energiei electrice35145,000,297
Producţia gazelor35212,500,205
Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte35224,000,260
Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte35234,000,260
Furnizarea de abur şi aer condiţionat35305,250,306
Captarea, tratarea şi distribuţia apei36004,500,279
Colectarea şi epurarea apelor uzate370012,250,564
Colectarea deşeurilor nepericuloase38114,000,260
Colectarea deşeurilor periculoase38127,000,371
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase38216,500,352
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase38227,500,389
Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor38316,000,334
Recuperarea materialelor reciclabile sortate38325,500,316
Activităţi şi servicii de decontaminare39003,250,233
Dezvoltare (promovare) imobiliară41101,000,150
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale41204,500,279
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor42113,500,242
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane42124,500,279
Construcţia de poduri şi tuneluri42135,000,297
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide42215,250,306
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii42225,000,297
Construcţii hidrotehnice42916,000,334
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.42994,500,279
Lucrări de demolare a construcţiilor43119,500,463
Lucrări de pregătire a terenului43129,500,463
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii43133,750,251
Lucrări de instalaţii electrice43214,000,260
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat43224,500,279
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii43294,750,288
Lucrări de ipsoserie43313,000,224
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie43324,500,279
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor43331,750,178
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri43343,000,224
Alte lucrări de finisare43393,250,233
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii43914,000,260
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.43994,750,288
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)45111,750,178
Comerţ cu alte autovehicule45191,750,178
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor45203,000,224
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule45312,250,196
Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule45322,250,196
Comerţ cu motociclete,piese şi acces.aferente,întreţ.şi repararea motocicletelor45401,000,150
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate46111,500,168
Intermed.în comerţul cu combustib.,minereuri,metale şi prod.chimice pentru ind.46122,000,187
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii46134,000,260
Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane46141,000,150
Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie46151,000,150
Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi art. din piele46161,000,150
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun46172,000,187
Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a.46181,750,178
Intermedieri în comerţul cu produse diverse46191,500,168
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat46212,500,205
Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor46221,000,150
Comerţ cu ridicata al animalelor vii46232,000,187
Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate46242,500,205
Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor46311,250,159
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne46321,250,159
Comerţ cu ridicata al prod.lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile46335,500,316
Comerţ cu ridicata al băuturilor46341,500,168
Comerţ cu ridicata al produselor din tutun46351,750,178
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase46361,000,150
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente46371,000,150
Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peşte, crustacee şi moluşte46381,250,159
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun46392,250,196
Comerţ cu ridicata al produselor textile46411,000,150
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei46421,000,150
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor
46432,250,196
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere46441,000,150
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie46451,500,168
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice46461,250,159
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat46472,250,196
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor46481,500,168
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc46491,250,159
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui46511,000,150
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii46522,000,187
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor46611,000,150
Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte46621,000,150
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii46632,250,196
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi
de tricotat
46641,000,150
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou46651,000,150
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou46661,000,150
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente46694,250,270
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al prod. derivate46711,250,159
Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice46722,250,196
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare46732,250,196
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire46741,750,178
Comerţ cu ridicata al produselor chimice46751,750,178
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare46762,500,205
Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor46772,000,187
Comerţ cu ridicata nespecializat46902,500,205
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun47111,500,168
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare47191,250,159
Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg. proaspete, în magazine specializate47211,500,168
Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate47221,500,168
Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate47231,000,150
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate47242,000,187
Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate47251,500,168
Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate47261,000,150
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate47291,000,150
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate47301,750,178
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate47411,000,150
Comerţ cu amănuntul al echip.pentru telecomunicaţii în magazine specializate47421,000,150
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate47432,500,205
Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate47511,000,150
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate47521,250,159
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate47531,000,150
Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate47542,500,205
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate47591,750,178
Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate47611,750,178
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate47621,750,178
Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate47632,500,205
Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate47641,000,150
Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate47651,000,150
Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate47711,250,159
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate47723,250,233
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate47731,000,150
Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate47741,000,150
Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ.47751,500,168
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate47761,000,150
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate47771,000,150
Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate47781,000,150
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine47791,250,159
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe47811,000,150
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe47821,000,150
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse47891,000,150
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet47911,250,159
Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor47991,250,159
Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată49107,000,371
Transporturi de marfă pe calea ferată49207,000,371
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători49315,750,325
Transporturi cu taxiuri49322,500,205
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.49395,750,325
Transporturi rutiere de mărfuri49414,250,270
Servicii de mutare49424,250,270
Transporturi prin conducte49504,250,270
Transporturi maritime şi costiere de pasageri50105,750,325
Transporturi maritime şi costiere de marfă50205,750,325
Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare50303,000,224
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare50403,000,224
Transporturi aeriere de pasageri51104,500,279
Transporturi aeriene de marfă51214,500,279
Depozitări52108,000,408
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre52215,000,297
Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă52224,750,288
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene52233,500,242
Manipulări522410,750,509
Alte activităţi anexe transporturilor52291,500,168
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal53103,500,242
Alte activităţi poştale şi de curier53202,250,196
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare55101,750,178
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată55201,000,150
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere55301,000,150
Alte servicii de cazare55901,000,150
Restaurante56102,500,205
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente56211,500,168
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.56291,750,178
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor56301,500,168
Activităţi de editare a cărţilor58111,000,150
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare58121,000,150
Activităţi de editare a ziarelor58131,000,150
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor58141,250,159
Alte activităţi de editare58191,750,178
Activităţi de editare a jocurilor de calculator58212,000,187
Activităţi de editare a altor produse software58292,000,187
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune59112,500,205
Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune59125,500,316
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune59131,000,150
Proiecţia de filme cinematografice59141,000,150
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală59201,750,178
Activităţi de difuzare a programelor de radio60102,000,187
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune60202,000,187
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu61103,250,233
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)61203,250,233
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit61303,250,233
Alte activităţi de telecomunicaţii61903,250,233
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)62012,000,187
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei62021,500,168
Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul62031,500,168
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei62091,750,178
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe63111,250,159
Activităţi ale portalurilor web63121,000,150
Activităţi ale agenţiilor de ştiri63911,000,150
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.63991,250,159
Activităţi ale băncii centrale (naţionale)64113,750,251
Alte activităţi de intermedieri monetare64191,250,159
Activităţi ale holdingurilor64201,000,150
Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare64301,000,150
Leasing financiar64911,750,178
Alte activităţi de creditare64921,000,150
Alte intermedieri financiare n.c.a.64991,000,150
Activităţi de asigurări de viaţă65111,750,178
Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)65121,750,178
Activităţi de reasigurare65201,750,178
Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale)65301,000,150
Administrarea pieţelor financiare66111,000,150
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare66121,000,150
Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii66191,000,150
Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor66211,000,150
Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări66221,000,150
Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii66291,000,150
Activităţi de administrare a fondurilor66301,000,150
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii68101,750,178
Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate68202,500,205
Agenţii imobiliare68311,000,150
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract68321,250,159
Activităţi juridice69101,000,150
Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal69201,000,150
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate70101,000,150
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării70213,000,224
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management70222,750,214
Activităţi de arhitectură71112,250,196
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea71122,250,196
Activităţi de testări şi analize tehnice71203,250,233
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie72114,250,270
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie72194,250,270
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste72201,000,150
Activităţi ale agenţiilor de publicitate73111,250,159
Servicii de reprezentare media73121,250,159
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice73203,750,251
Activităţi de design specializat74101,250,159
Activităţi fotografice74201,250,159
Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi)74301,750,178
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.74902,500,205
Activităţi veterinare75006,000,334
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare77111,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele77121,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv77211,000,150
Închirierea de casete video şi discuri77221,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.77291,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole77311,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii77321,000,150
Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare)77331,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă77341,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian77351,000,150
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a.77391,000,150
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)77401,250,159
Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă78101,500,168
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului78201,500,168
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă78301,500,168
Activităţi ale agenţiilor turistice79112,250,196
Activităţi ale tur-operatorilor79122,250,196
Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică79902,250,196
Activităţi de protecţie şi gardă80102,250,196
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare80203,750,251
Activităţi de investigaţii80302,250,196
Activităţi de servicii suport combinate81102,750,214
Activităţi generale de curăţenie a clădirilor81211,250,159
Activităţi specializate de curăţenie81221,250,159
Alte activităţi de curăţenie81292,500,205
Activităţi de întreţinere peisagistică81304,000,260
Activităţi combinate de secretariat82111,750,178
Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat82192,750,214
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)82201,000,150
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor82301,250,159
Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului82911,250,159
Activităţi de ambalare82924,500,279
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.82991,500,168
Servicii de administrare publică generală84111,000,150
Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială84122,750,214
Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice84131,500,168
Activităţi de afaceri externe84211,000,150
Activităţi de justiţie84231,750,178
Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă84244,750,288
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora84252,250,196
Activităţi de protecţie socială obligatorie84301,500,168
Învăţământ preşcolar85102,750,214
Învăţământ primar85202,750,214
Învăţământ secundar general85311,000,150
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional85325,000,297
Învăţământ superior non-universitar85412,500,205
Învăţământ superior universitar85422,500,205
Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional85513,750,251
Învăţământ în dom.cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)85522,500,205
Şcoli de conducere (pilotaj)85532,750,214
Alte forme de învăţământ n.c.a.85594,500,279
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ85603,000,224
Activităţi de asistenţă spitalicească86104,500,279
Activităţi de asistenţă medicală generală86214,750,288
Activităţi de asistenţă medicală specializată86224,750,288
Activităţi de asistenţă stomatologică86232,750,214
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană86905,250,306
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală87105,250,306
Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale87205,000,297
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure87304,750,288
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.87903,250,233
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure88101,000,150
Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii88911,000,150
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.88991,000,150
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)90014,750,288
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)90023,250,233
Activităţi de creaţie artistică90031,500,168
Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol90041,000,150
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor91015,750,325
Activităţi ale muzeelor91021,000,150
Gestionarea monumentelor, clăd. istorice şi a altor obiective de interes turistic91031,000,150
Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale91041,750,178
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri92001,250,159
Activităţi ale bazelor sportive93115,500,316
Activităţi ale cluburilor sportive93121,000,150
Activităţi ale centrelor de fitness93131,000,150
Alte activităţi sportive93191,000,150
Bâlciuri şi parcuri de distracţii93211,000,150
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.93292,750,214
Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale94115,000,297
Activităţi ale organizaţiilor profesionale94121,000,150
Activităţi ale sindicatelor salariaţilor94201,000,150
Activităţi ale organizaţiilor religioase94911,750,178
Activităţi ale organizaţiilor politice94921,000,150
Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.94991,500,168
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice95111,000,150
Repararea echipamentelor de comunicaţii95121,500,168
Repararea aparatelor electronice de uz casnic95211,000,150
Repararea dispozitivelor de uz gospod.şi a echipamentelor pentru casă şi grădină95222,000,187
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele95231,000,150
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice95244,000,260
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor95251,000,150
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.95292,750,214
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană96011,750,178
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare96021,250,159
Activităţi de pompe funebre şi similare96035,750,325
Activităţi de întreţinere corporală96041,000,150
Alte activităţi de servicii n.c.a.96092,750,214